Arkiv

Monthly Archives: maj 2013

Nu är seriespelet i full gång på alla fronter i västgötafotbollen även om inte alla gräsplaner är spelbara efter den rekordsena vintern, men alla under de senare åren tillkomna konstgräsplanerna har gjort att de allra flesta seriematcherna har kunnat spelas under goda planförhållanden.

Hur har då inledningen på seriesäsongen varit? Den har som vanligt inneburit besvikelser för många lag, men glädje för många andra, dvs. precis som det alltid är när serierna drar i gång. Alla klubbar, alla lag, alla ledare och alla spelare har något gemensamt oberoende av segrar eller förluster. Det är att vi har antagit det dokument som kallas SIV (Samspel I Västgötafotbollen), där vi har kommit överens om hur vi ska bete oss både på och utanför planen i samband med våra matcher. De allra flesta lag följer SIV och sköter sig på ett mycket bra sätt, men det finns här och var händelser och beteenden som inte överensstämmer med överenskommelserna i SIV. Jag vill i det följande peka på ett par sådana saker som jag hoppas kan rättas till i det fortsatta seriespelet.

Det första jag tar upp är föreningars bemötande av domare och motståndare och överhuvudtaget omständigheterna runt matcharrangemanget. I och med att många matcher ha måst flyttas till konstgräsplaner så har arrangemangen runt matcherna på många håll kraftigt försämrats. VFF har fått rapporter från domare som inte har fått tillgång till ett omklädningsrum eller som inte har kunnat överlämna sin domarräkning för att det inte har funnits någon ansvarig föreningsrepresentant på plats. Vi har också fått rapporter om andra undermåligheter i själva arrangemanget. Kan man hoppas att det blir en kraftig förbättring när man återgår till de ordinarie gräsplanerna?

För det andra så har redan flera lag rapporterats för olämpligt uppträdande på olika sätt. Det har hittills främst gällt lag i ungdomsfotbollen. Uppträdandet har handlat om kränkningar mot motståndare och domare, Det finns också exempel på grundlösa protester mot domslut och sågningar av domare (har visserligen alltid funnits i fotbollen), ett beteende som är oacceptabelt i fotbollen. De sociala medierna öppnar också upp för påhopp och otidigheter mot andra. Här har föreningarna ett stort ansvar att hålla rent från kränkningar och annat på sina hemsidor. VFF kommer att följa upp föreningarnas hemsidor. Vi utövar naturligtvis ingen censur, men vi kommer att uppmana föreningarna att ta bort rena kränkningar av domare och motståndarlag från sina hemsidor och gästböcker. Twitter och bloggar är också ställen där man kan hitta kränkningar. Vi har haft ett första fall där en spelare har stängts av från spel efter det att vederbörande hade skrivit nedsättande omdömen om en domare.

Beträffande spelares och lags olämpliga uppträdande har ledarna ett stort ansvar. Det har också ledarna i ungdomsfotbollens divisionsspel. Divisionsspelet med fria åldrar är till för att fler föreningar ska kunna ha lag i seriespel, och det måste alltid hanteras med ansvar och omdöme. Föreningarna anger före seriestart hur åldersstrukturen ser ut i ett lag. Då är det inte korrekt att när det kommer till match komma med ett lag som innehåller ett stort antal spelare som är överåriga i förhållande till vad man angivit i anmälan och till vad den rekommenderade åldern för berörd serie är. Detta är inte bara ett ansvar för den enskilde ledaren utan det är hela föreningens ansvar att ha en klar policy för disponeringen av spelarmaterialet i föreningen. Om detta ansvar tas fullt ut av både föreningsledning och lagledare/tränare fungerar divisionsspelet som det är tänkt, vilket är jämna och spännande fotbollsmatcher, där varje enskild individ får utbyte av matchen oberoende om man spelar i den stora stadsföreningen med rent ålderslag eller spelar i den lilla landsortföreningens enda lag där åldern kan variera betydligt.

Sammanfattningsvis så är det en nåd att stilla bedja om att matcherna i västrgötafotbollen kan genomföras under värdiga arrangemangsformer och i en anda av respekt och fair play så att vi alla står upp för det som vi överenskommit om i SIV.

Annonser