Arkiv

Monthly Archives: november 2013

Jag har läst en intressant och spännande bok. Det är inte en traditionell spänningsroman utan i stället en betraktelse över tillståndet i svensk barn- och ungdomsfotboll och förslag till förbättringar av densamma. Författaren Fredrik Sundqvist redovisar utifrån sina erfarenheter från Azalea BK i Göteborg hur svensk ungdomsfotboll fungerar och hur den borde fungera. Boken heter följaktligen ”Så funkar ungdomsfotboll”. Sundqvist är civilt doktor i filosofi, vilket märks tydligt i hans argumentation och i hans drivande av vissa teser, bl.a. om de värdekonflikter som finns inbyggd i fotbollen. Han utgår från det enkla faktum att fotbollen tappar mängder av ungdomar i åldern 12-17 år och han vill komma till rätta med detta problem. Han pekar på att elitklubbarnas lockelser utgör en av huvudorsakerna till flykten från fotbollen på så sätt att talangernas och de föräldrapåverkade medelmåttornas flytt till elitklubben slår sönder de i tidig barndom etablerade åldersklassbundna lagen i en förening och att många därför hoppar av fotbollen helt. Sundkvist menar således att fotbollen totalt, alltså även elitfotbollen, skulle tjäna på att fler höll på längre och på att breddklubbarnas verksamhet inte utarmas genom flykten från desamma.

Sundqvists slutsatser är egentligen två: Elitklubbarnas akademiverksamhet med seriespel i framför allt U17-serierna (Pojkallsvenskan) är egentligen av ondo och han vill helt enkelt ta bort dessa serier. Den andra slutsatsen han drar är att klubbarna på breddnivå måste se till så att lagen åldersblandas betydligt tidigare än vad som nu är fallet. Att många åldersklassbundna lag försvinner eller löses upp i 14-16-årsåldern har naturligtvis att göra med att underlaget är för litet för att behålla lag genom att många slutar i denna ålder av ovannämnda och andra skäl. Det är glädjande för en västgötsk fotbollsledare att läsa just detta om icke åldersbundna lag. Det är precis så som vi i Västergötland har bedrivit ungdomsfotboll under de senaste fem åren. Det har vi gjort i det s.k. divisionsspelet där klubbarna i grunden fritt kan disponera sitt spelarmaterial mellan 12 och 19 år på ungdomsseriernas olika nivåer. Dock har vi märkt att det finns en risk för missbruk av detta system genom att oansvariga ledare inte har förstått principerna för divisionsspelet. De principer som divisionsspelet bygger på är att varje individ ska kunna spela på den nivå som passar vederbörande bäst fotbollsmässigt och att alla klubbar ska kunna ställa ungdomslag på benen även om klubben verkar i ett område där befolkningen minskar och egentligen knappt räcker till för att hålla ett ungdomslag i fotboll. Dessa två principer kan komma på kollisionskurs med varandra och det är just denna kollision som är varje ledares uppgift att hantera på ett klokt sätt.

Fredrik Sundqvist är som nämnts ovan motståndare till den s.k. Pojkallsvenskan. I den frågan är det svårare att hålla med honom. Dessa elitinriktade serier måste finnas för våra elitklubbar. Frågan är i stället hur långt ner i åldrarna den typen av elitinriktad verksamhet ska gå. Från Svensk Elitfotbolls sida finns det krafter som nationellt vill införa även en 15- eller 16-årsserie. Jag tror att en sådan serienivå skulle slå än hårdare mot breddklubbarnas verksamhet och slå sönder välfungerande verksamheter i dessa klubbar på ett för talanger och andra spelare olyckligt sätt. Det läggs f.ö. nu ett förslag om att U17-serierna ska spetsas med färre lag men fler matcher på samma sätt som man gjorde med U19 för ett år sedan. Det nya formatet på U19 startar fullt ut kommande år, medan de nya U17-serierna, om förslaget går igenom, träder i kraft 2015.

I Fredrik Sundqvists bok finns det mycket mer av värde för en fotbollsälskare eller fotbollsledare. Det handlar t.ex. mycket om allas rätt att få spela, om glädjen i laget/gruppen och om supporterskap. Det finns all anledning att återkomma till denna bok som bör väcka varje ungdomsledare i fotbollen till eftertanke om vad man egentligen håller på med.

 

Annonser