Arkiv

Monthly Archives: september 2012

När serierna nu går in i sitt slutskede och det bara återstår ett par matcher (eller i vissa serier bara en match) så avslutar majoriteten av fotbollsspelarna i Västergötland och i landet i övrigt  Europas kortaste tävlingssäsong i en lagidrott. Spelare på nivåerna under den absoluta eliten har haft en tävlingssäsong på i bästa fall fyra månader. I andra lagidrotter är tävlingssäsongen sällan under sex månader. Vi måste börja inse i fotbollen att vi är konkurrensutsatta. Vi måste ställa oss frågan om det är självklart i framtiden att ungdomar väljer fotbollen, när de bara får tävla i fotboll under fyra månader. Det kanske lockar mer att ägna sig åt innebandy, handboll osv. där man får tävla under minst halva året.

Vad ska vi då göra i fotbollen? På kort sikt går det inte att göra ingrepp i serierna vad avser antalet seriematcher, men på lite längre sikt med alltfler konstgräsplaner kanske klubbarna i Västergötland är beredda att inleda sin tävlingssäsong några veckor tidigare. Vi skulle t.ex. kunna spela DM i serieform från mitten av mars och/eller ha fler lag i serierna och på så sätt kunna förkorta sommaruppehållet eller förlänga höstsäsongen med en eller ett par veckor. Ett annat sätt att göra det är att skapa fler intressanta kvalstreck och därmed kvalmatcher under hela oktober månad.

Men vad vi framför allt skulle kunna göra i alla klubbar är att förkorta sommaruppehållet. Många klubbar lägger helt ner verksamheten under 4-5 sommarveckor. Varför inte låta hemmavarande spelare träna och spela ett par veckor in i juli och egentligen inte göra uppehåll alls med träningen? Jag menar inte att vi ska spela seriematcher i juli månad, men jag tycker att klubbarna i större utsträckning ska se till så att det finns verksamhet under sommaren. Alla åker inte bort på semester under fyra juliveckor som det på många håll var förr i tiden. Det måste rimligtvis vara gynnsamt för den enskilda individen om han eller hon får träna och spela matcher, när planerna är som bäst och vädret som gynnsammast. Om spelarna behöver mer vila kan man ta den vilan i januari-februari och inte starta försäsongsträningen så tidigt som nu sker.

Ja, jag har kastat ut en handske med kanske något kontroversiellt innehåll. Någon som tar upp handsken och kommer med synpunkter?

Annonser

I denna min andra bloggtext fortsätter jag med demokratifrågor inom fotbollen. Som säkert alla läsare vet har Svenska Fotbollförbundet en ny ordförande i Karl-Erik Nilsson, som efter årsmötet i mars månad tillsammans med sin styrelse bl.a. har arbetat fram en ny vision och ett nytt strategidokument för svensk fotboll. Dessa dokument har behandlats på förbundets ordförandekonferens i somras. Nu har nästa steg i arbetet påbörjats. Förbundsstyrelsen bjuder nämligen in till ett antal rådslag runt om i landet. På rådslagen ska förslagen till vision och strategi för svensk fotboll noggrant penetreras och man vill ha en bred representation från Fotbollssverige. För Västergötlands del ligger rådslaget i Göteborg den 1 oktober närmast till hands och naturligtvis kommer VFF:s styrelse att närvara där. Men också andra föreningsrepresentanter är mycket välkomna. VFF har gått ut med en inbjudan/information till alla föreningar om detta. Anmälningstiden till rådslaget i Göteborg går ut den 14 september så det är inte så mycket tid att fundera på om man vill närvara. För Västergötlands FF vore det mycket värdefullt om några fler föreningsrepresentanter än distriktsstyrelseledamöterna kan närvara på rådslaget så vi vädjar till föreningarna att anmäla sitt deltagande.

Vi närmar oss nu serieavslutningarna. Det återstår bara några omgångar i de olika serierna. I fjol råkade vi ut för problematiken att det kom in anmälningar om att föreningar hade spelat med spelare som inte var behöriga att deltaga. Det gjorde att vi tvingades ändra slutställningen i flera olika serier och det blev i två fall en annan seriesegrare än vad tabellen visade efter sista matchen. För att undvika något liknande i år vill vi uppmana alla föreningar att verkligen kolla upp vilka spelare som är avstängda eller av andra orsaker inte är behöriga att deltaga. Det är ingen pekpinne vi delar ut utan bara en vädjan om att se till att serierna kan avgöras på ett sportsligt rättvist sätt. Att spela med en obehörig spelare ger obönhörligen en 0-3-förlust. Det finns inga förmildrande omständigheter i detta, och det drabbar ofta en tredje part på ett orättvist sätt.

Slutligen vill jag önska alla föreningar lycka till i de avslutande matcherna. Jag vill också upprepa vår tävlingskonsulent Mats Karléns ord i en cirkulärskrivelse för några veckor sedan: ”Var rädda om varandra därute på planerna!”

Ordföranden bloggar

Detta är det första blogginlägget från mig som ordförande i Västergötlands Fotbollförbund. Min avsikt är att mer eller mindre kontinuerligt på denna blogg ta upp aktuella frågor i västgötafotbollen och i svensk fotboll. Det händer mycket i vår fotboll både på och utanför planen och det kan finnas skäl att kommentera vissa saker ur VFF-styrelsens synvinkel. I denna första bloggtext handlar det om två vitala och grundläggande “koncept” för Västergötlands FF och för alla andra organisationer, nämligen demokrati och varumärke.

I en folkrörelse som fotbollen är den demokratiska uppbyggnaden och möjligheten att påverka grundläggande för relationen förening-förbund. Många gånger hör man fotbollsfolk och andra i och utanför föreningarna slänga ur sig påståenden av typen “dom i förbundet har beslutat”. När man slänger ur sig sådana påståenden är det viktigt att inse att förbundet egentligen inte är någonting annat än föreningarna själva. Det är föreningarna som har valt de personer som sitter i förbundets styrelse, och föreningarna har också indirekt anställt den personal som arbetar på kansliet i Skövde. Man kan ju i och för sig tala om “dom i förbundet”, men “dom” är ändå de personer som föreningarna själva har valt. Ur det perspektivet är det ett demokratiskt dilemma att så få föreningar är med och påverkar valen och andra viktiga beslut. Under de senaste 20 åren har det genomsnittliga deltagandet på våra årsmöten minskat från över 100 föreningar till någonstans mellan 60 och 70. Det är knappt en fjärdedel av de röstberättigade föreningarna. Det är inte riktigt lika illa med deltagandet på vårt representantskapsmöte i november. Där ligger vi på 30-talet fler föreningar än på årsmötet. Alltså, se till så att din förening är med på vårt årsmöte den 2 mars 2013 och även på representantskapsmötet un i höst den 27 november. För att ha rösträtt på det senare mötet måste föreningen ha anmält ledamot senast den 1 september. Om man inte har gjort det är föreningens representanter ändå välkomna till mötet.

I våras gick styrelsen ut med en uppmaning till föreningarna att sköta rapporteringen av matchresultat på ett bättre sätt än vad som var fallet i säsongsinledningen. En viss bättring kunde märkas efter vår uppmaning, men vi fick också några negativa reaktioner, där man menade att det inte var lätt att hinna med allt som ska göras efter en match eller att förbundet självt kunde ha någon som ringde runt. Vi menar fortfarande att det enklaste är att föreningen omedelbart efter matchen rapporterar in resultatet. Resultatrapporteringen handlar om varumärket Västergötlands Fotbollförbund. Om den fotbollsintresserade som går in på VFF:s hemsida för att kolla matchresultat inte hittar ett resultat där, så vänder man sig naturligtvis till de privata intressenter som är inne på samma område och som har gjort resultatrapportering till en affärsidé. Den fotbollsintresserade allmänheten måste kunna hitta matchresultat hos den organisation som är klubbarnas gemensamma organ och som organiserar fotbollstävlingarna. Att rapportera matchresultat till VFF omedelbart efter match är att slå vakt om varumärket Västergötlands FF.