Seriespel för barn och ungdomar

I Västergötland har vi ju sedan några år en typ av seriespel på barn- och ungdomssidan som inte är åldersbundet. Vi kallar det divisionsspel, dvs. att varje ungdomslag placeras på den serienivå som man anser passande för just det laget. Efter en del justeringar i regelverket har vi nu i två års tid använt oss av rekommenderade åldrar för de olika divisionerna. Bakgrunden till detta är att en del föreningsledare inte förstod att det inte finns någon mening med att  använda spelare som är flera år äldre än motståndarna.

VFF har nyligen genomfört en omfattande enkät om hur föreningarna och lagansvariga ser på divisionsspelet. Glädjande nog uttrycker en stor majoritet (upp mot 90 %) att man är nöjda med divisionsspelets utformning. Nästan lika många tycker att man hamnat på rätt nivå i seriespelet och att rekommendationen om en viss ålder efterföljs på ett bra sätt.

Men det finns en hel del svar i enkäten som pekar på defekter i divisionsspelet eller svårigheter i verksamheten överhuvudtaget i ungdomsfotbollen. Vad gäller själva seriespelet handlar synpunkterna om behovet av än striktare regler för användning av spelare som är äldre än rekommenderad ålder. En kommentar till den synpunkten är att detta handlar om den svåra avvägningen mellan den lilla landsortsklubbens möjlighet att få ihop ett lag överhuvudtaget och den stora stadsklubbens möjlighet att skapa rena ålderslag. Kanske lösningen är olika divisioner för rena ålderslag och för helt åldersblandade lag.

En annan detalj som kommer fram i föreningarnas svar är synen på antalet matcher och säsongens längd. Man pekar på svårigheterna med att konkurrera med de traditionella vinteridrotterna men också på behovet att börja tidigare på våren, ha ett kortare sommaruppehåll och spela längre på hösten. Glädjande nog för mig som bloggare här konstaterar jag att det  är exakt de tankegångar som jag framförde i en tidigare bloggtext.

Annat som mycket tydligt framträder i enkätsvaren är de problem med administration, rekrytering, behållande av spelare, föräldrars uppträdande osv. som många klubbar brottas med idag. Detta handlar om föreningens inre arbete och arbetssätt och det kommer jag att kommentera i min nästa blogg.

Annonser
1 comment
  1. Lena Wallgren said:

    Intressant med enkätsvaren. Vi i Medelpad har kört divisionsspel i tre år. Eftersom vi är ett litet distrikt hade vi en muntlig utvärdering i höst vid vår ungdomsledarkonferens, och det är likartade svar vi får som ni – just detta med landsbygd och ”överåriga” spelare, men det fungerar totalt sett mycket bra – och vi har fått igång en dialog mellan ledarna i föreningarna som är enbart positiv. De ”förpratar” innan match kring inte minst vad gäller ”överåriga” spelare och tack vare det fungerar dt mycket bra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: